Obsah

Výkladový slovník je převzat z knihy České hrady a zámky (Ottovo nakladatelství, Praha 2006) se souhlasem autorů Vladimíra Brycha a Jana Rendka. Autorkou ilustrací je Andrea Waldhauserová.

Výkladový slovník

# A Á B C Č D Ď E É Ě F G H CH I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž

FABION

zaoblený přechod mezi stropem a stěnou (fabionová římsa)

FALC

sídlo panovníka franské, později svaté říše římské.

FASÁDA

vnější stěna budovy, prolomená okny, vchody, případně dále členěná římsami, lisénami, pilastry, atd.

FESTON 1

FESTON

rostlinný ornament, obloukovitý závěs z květů, ovoce a stuh

FIGURA

vlastní znamení erbu - heroldská, vzniklá různými formami dělení štítu nebo obecná, představující jakékoli jiné negeometrické motivy. K úplnému erbu patří štít, přilba, pokrývky (fafrnochy), točenice či korunka a na ni položený klenot erbu.

FLANKOVÁNÍ

ve fortifikační architektuře boční střelba pomocí flankovacích věží, bašt, dovolující aktivní obranu

FORTIFIKACE

opevnění, obecně stavební dílo - zahrnující stavby i terénní úpravy - jehož účelem je ochrana a obrana před nepřítelem, v užším smyslu jednotlivé prvky takových zařízení

FORTNA

menší branka v opevnění, např. výpadová

FRAGMENT

zlomek, neúplně dochované nebo nedokončené dílo

FRAUCIMOR

ženská část dvora, v hradní (zámecké) architektuře též objekt vyhrazený ženským obyvatelkám sídla

FRONTA

soubor průčeli (například městských domů) v linii ulice nebo náměstí