Obsah

Výkladový slovník je převzat z knihy České hrady a zámky (Ottovo nakladatelství, Praha 2006) se souhlasem autorů Vladimíra Brycha a Jana Rendka. Autorkou ilustrací je Andrea Waldhauserová.

Výkladový slovník

# A Á B C Č D Ď E É Ě F G H CH I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž

MADONA

zpodobení Panny Marie jako matky s malým Ježíšem v malbě nebo plastice

MAJESTAS DOMINI

"vznešenost Páně", zpodobení Ježíše Krista na trůnu jako vládce světa, někd tvoří součást scény Posledního soudu.

MANSARDA

podkrovní místnost

MANSARDOVÁ STŘECHA 1

MANSARDOVÁ STŘECHA

zalomená střecha, tvořená dvěma rovinami o různém sklonu, typická pro barokní architekturu

MASKARON

v architektuře dekorativní motiv ve tvaru šklebící se lidské tváře

MEDAILON

v architektuře dílo kruhové nebo oválné formy s dekorativní nebo heraldickou výplní na stěně, portálu, popřípadě v uměleckém řemesle (na nábytku apod.)

MOBILIÁŘ

obecně vnitřní vybavení stavby, přenosné zařízení budovy či místnosti

MONSTRA

ve výtvarném umění bájné obludy spojující prvky zvířecí a lidské

MOZAIKA

plošná skládaná výzdoba, tvořená malými kousky kamene, skla aj., zpravidla instalovaná v interiéru stavby na podlaze či stěně