Obsah

Výkladový slovník je převzat z knihy České hrady a zámky (Ottovo nakladatelství, Praha 2006) se souhlasem autorů Vladimíra Brycha a Jana Rendka. Autorkou ilustrací je Andrea Waldhauserová.

Výkladový slovník

# A Á B C Č D Ď E É Ě F G H CH I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž

VÁL

násep, zemní sypaná hradba, někdy s vnitřní konstrukcí nebo vně zesíleným lícem plentou), popřípadě s palisádou nebo plotem v koruně

VALENÁ KLENBA 1

VALENÁ KLENBA

podelná klenba polokruhového, eliptického či lomeného průřezu, používaná již v románském stavitelství s kolmým průnikem valené klenby soustavou nižších valených kleneb vzniká valená klenba s výsečemi, běžná v renesanci a baroku (viz lunetová klenba).

VEDUTA

výtvarné zpodobení města, architektury nebo krajiny s důrazem na věcný obsah díla

VEGETABILNÍ

rostlinný (ornament)

VERAIKON

"pravý obraz", rouška podaná sv. Veronikou Kristovi cestou na Golgotu, v níž zůstal otisk jeho tváře

VĚŽICE 1

VĚŽICE

fortifikační útvar podobný baště, bez vnitřního prostoru, který předstupuje před líc hradby, kterou zpravidla nepřevyšuje a může být hájen pouze z ochozu

VIKÝŘ

střešní větrací otvor, někdy uzavřený dekorativním štítem

VIMPERK 1

VIMPERK

ozdobný trojúhelníkový štít nad portálem, oknem nebo sanktuářem, zpravidla vyplněný slepou kružbou, někdy provázený kraby, fiálami, kytkou

VÍTĚZNÝ, TRIUMFÁLNÍ OBLOUK

arkáda mezi chórem kostela a lodí nebo samostatně stojící objekt s funkcí památníku

VITRAJ, VITRAIL

okenní skla, zdobená malbou, vzájemně spojovaná olověnými pásky

VOLUTA 1

VOLUTA

závitnice, spirálovitý výtvarný prvek architektury či malby

VPADLINA 1

VPADLINA

pravoúhlý ústupek vnější fasády budovy (věže, hradby), rámující portál, vjezd. Slouží jako lůžko, do něhož ve zdvižené poloze zapadne padací most.