Menu
ZámekNáměšť na Hané
Zámek Náměšť na Hané

Návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD ZÁMKU NÁMĚŠŤ NA HANÉ

 
 1. Vstup do všech výstavních prostor zámku v Náměšti na Hané je povolen jen s platnou vstupenkou. Pokladna zámku vydá každému návštěvníkovi vstupenku s označením data platnosti a rozsahu oprávnění ke vstupu.
 2. Z bezpečnostních důvodů může být počet návštěvníků v jednom okamžiku v jednotlivých místnostech zámku omezen. Organizované skupiny musí mít nejméně 5 osob, nejvýše 45 osob.
 3. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků zámku.
 4. Informace o vstupném je vyvěšena u pokladny. Vstupné se hradí v hotovosti v Kč.
 5. Před vstupem do prostor zámku je návštěvník povinen odložit, v prostorách k tomu určených, veškeré předměty o rozměrech větších než 30x40 cm, např. brašny, tašky a veškerá zavazadla včetně dětských nosítek, nošená na zádech.
 6. Do výstavních prostor je zakázán vstup se zbraní, dále je zakázáno vpouštět jakákoliv zvířata s výjimkou vodícího psa pro nevidomé.
 7. V prostorách zámku (při prohlídce) je zakázáno používat mobilní telefony.
 8. Výstavní prostory jsou otevřeny od května do září od 9.00 hodin do 17.00 hod. mimo pondělí, v dubnu a v říjnu pouze o víkendech a svátcích od 9.00 hod. do 16.00 hod. Mimo uvedené období na základě telefonické objednávky. Poslední prohlídka začíná 1 hodinu před zavírací dobou.
 9. Provozovatel je oprávněn upravit výše uvedenou dobu. O této skutečnosti provozovatel informuje návštěvníky prostřednictvím internetových stránek zámku a městyse a vyvěšením informace na viditelném místě při vstupu do zámku.
 10. Návštěvníci jsou povinni zachovávat při prohlídce expozic a výstav maximální opatrnost. Nesmí se dotýkat exponátů a mobiliáře, není-li k tomu vysloveně určen a takto označen.
 11. V prostorách zámku platí přísný zákaz fotografování a filmování, s výjimkou případů povolených vnitřním předpisem.
 12. V prostorách zámku, mimo místa k tomu přímo vyhrazená, je zakázáno kouření a konzumace jídel a pití.
 13. Osoby, které svým chováním mohou poškodit vystavené sbírkové předměty, ohrozit bezpečnost návštěvníků (osoby pod vlivem alkoholu, návykových látek, znečištěné, apod.), nebo rušit ostatní návštěvníky nemají do výstavních prostor přístup, případně z nich mohou být vykázány.
 14. Způsobí-li návštěvník porušením tohoto návštěvního řádu, nebo jinou nepřiměřenou činností škodu v zámeckých prostorách, bude s ním sepsán protokol. Při neochotě návštěvníka bude vyžádána asistence Policie ČR (paragraf 13, zákona č.283/91 Sb.). Rozsah, výši a způsob náhrady určí rada městyse.
 15. Stížnosti mohou návštěvníci uplatňovat bezprostředně u kastelánky zámku nebo na úřadě městyse Náměšť na Hané.

Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem 1. 4. 2014 a ruší se tak návštěvní řád ze dne 1. 1. 2009.

Pro návštěvníky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Předsálí

ANOPA

 

Jsme členem

Asociace Nestátních Otevřených PAmátek

logo

Překladač

 

Stránky si můžete přeložit přepnutm na jazyk ve výběru:

 

Infocentrum

 

Na provoz turistického informačního centra v roce 2024 finančně přispívá

logo

 

 

tic

Objevuj památky

 

Najít nás můžete i na objevuj památky, kde můžete najít i jiné tipy na výlet.

 

objevuj