Obsah

Výkladový slovník je převzat z knihy České hrady a zámky (Ottovo nakladatelství, Praha 2006) se souhlasem autorů Vladimíra Brycha a Jana Rendka. Autorkou ilustrací je Andrea Waldhauserová.

Výkladový slovník

# A Á B C Č D Ď E É Ě F G H CH I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž

CENTRÁLA, CENTRÁLNÍ STAVBA

stavba se středově souměrnou dispozicí, na půdorysu kruhu (rotunda), oválu, čtverce, polygonu či řeckého kříže

CIMBUŘÍ 1

CIMBUŘÍ

poprsní zed (parapet) ochozu tvořená stínkami (zuby) ke krytí obránců a prolukami k výhledu a výstřelu. S rozvojem palných zbraní se do stínek vkládaly střílny, později se cimbuří zazdívala a nahrazovala krytým střeleckým ochozem.

CISTERNA

vodní nádrž na vrchní deštovou vodu. U skalních hradů na propustném pískovci musela být opatřena výdřevou nebo jílovým výmazem.

CYKLUS

ve výtvarném umění soubor děl či výjevů, tvořící významový celek

CHIAROSCURO

temno svit, monochromatická malba fasády napodobující plastický reliéf

CHÓR

kněžiště, presbyterium - část chrámového interiéru, vyhrazená knězi. Zaujímá zpravidla východní část dispozice kostela a oltářem oddělenou od lodi triumfálním obloukem

CHRLIČ

vysutý odpad dešťové vody ze střechy v podobě kamenné antropomorfní, zvířecí či fanísbeké postavy, často s groteskními rysy