Obsah

Výkladový slovník je převzat z knihy České hrady a zámky (Ottovo nakladatelství, Praha 2006) se souhlasem autorů Vladimíra Brycha a Jana Rendka. Autorkou ilustrací je Andrea Waldhauserová.

Výkladový slovník

# A Á B C Č D Ď E É Ě F G H CH I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž

ZÁKLOPOVÝ STROP

typ trámového stropu, užívajícího záklopů - prken, kladených kolmo na nosné trámy. Záklopy se zpravidla přesahují a mohou být, podobně jako trámy, zdobeny malbou.

ZÁMEK

šlechtické sídlo novověku, s rezidenční, správní a soudní, případně jinou (lovecký z.) funkcí, většinou bez fortifikace (opevněné zámky nepřečkaly renesanci). V nejstarším období (15. století) je však zámek termínem pro uzavřené, tj. opevněné místo, hrad či město, obecně pevnost.

ZBOŽÍ

hospodářské příslušenství hradu, tvořené vesnicemi, dvory, polnostmi, lesy, eventuálně jiným nemovitým majetkem

ZEMNICE

stavba lehké konstrukce, zahloubená do terénu, se stěnami tvořenými výpletem, kamennou plentou, se vstupem pomocí charakteristické zahloubené šíje, zastřešená sedlovou střechou, kterou byl odváděn kouř dýmného provozu (vytápění pecí, ohništěm). Měla obytnou nebo hospodářskou funkci.

ZOOMORFNÍ

zvířecí či zvířeti podobný motiv výtvarného umění

ZRCADLO

v architektuře plocha vymezená lištou nebo vpadlými stěnami, volná nebo častěji určená k plastické či malířské dekoraci zejména stropu

ZVODITÁ ČÁST

viz padací most